Obvestila in tekoče informacije o predmetu se nahajajo na spletni učilnici.

Predmet se izvaja na RRP programu 1. stopnje
Število ur predavanj: 75
Število ur vaj: 60
Kreditnih točk: 9 ECTS

Izvajalci predmeta: Janez Žerovnik / Aljoša Peperko / Darja Rupnik Poklukar

Učni načrt