Obvestila in tekoče informacije o predmetu se nahajajo na spletni učilnici.

Predmet se izvaja na RRP programu 1. stopnje
Število ur predavanj: 60
Število ur vaj: 45
Kreditnih točk: 7 ECTS

Izvajalci predmeta: Janez Žerovnik / Aljoša Peperko / Darja Rupnik Poklukar

Učni načrt