Navadne diferencialne enačbe in linearna algebra
Janez Žerovnik, Tina Novak, Darja Rupnik Poklukar, Helena Zakrajšek, UL FS, 2021
ISBN
V pripravi

Linearna algebra in vektorska analiza
UL FS, 2021
ISBN
V pripravi.

Matematika 3
Aljoša Peperko, Boštjan Gabrovšek, UL FS, 2021
ISBN
V tisku.

Analiza in navadne diferencialne enačbe
Janez Žerovnik, Boštjan Gabrovšek, Darja Rupnik Poklukar, UL FS, 2021
ISBN 978-961-6980-80-7
V tisku.

Analiza
Janez Žerovnik, Boštjan Gabrovšek, Darja Rupnik Poklukar, Helena Zakrajšek, UL FS, 2021
ISBN 978-961-6980-79-1
V tisku.

Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav
Tina Novak, Janez Povh, Janez Žerovnik, UL FS, 2020
ISBN 978-961-6980-73-9
Več…

Matematika 1
Janez Žerovnik, UL FS, 2020, 3. ponatis 1. izd.
ISBN 978-961-6536-23-3
Več…

Matematika 3, Naloge in postopki reševanja
Aljoša Peperko, Mihael Perman, Darja Rupnik Poklukar, UL FS, 2020, 2. dopolnjena izdaja
ISBN 978-961-6980-69-2
Več…

Tehniška matematika 2, Naloge in postopki reševanja
Tina Novak, Aljoša Peperko, Darja Rupnik Poklukar, Helena Zakrajšek, UL FS, 2019, 2. dopolnjena izdaja
ISBN 978-961-6980-56-2
Več…

Matematika 1, Naloge in postopki reševanja
Tina Novak, Aljoša Peperko, Darja Rupnik Poklukar, Helena Zakrajšek, UL FS, 2018, 1. ponatis 2. dop. izd.
ISBN 978-961-6980-00-5
Več…

Matematika 2
Janez Žerovnik, UL FS, 2017, popravljena in dopolnjena 1. izd.
ISBN 978-961-6980-34-0
Več…

Matematika 2, Naloge in postopki reševanja
Tina Novak, Aljoša Peperko, Darja Rupnik Poklukar, Helena Zakrajšek, UL FS, 2017, 1. popravljena izd.
ISBN 978-961-6980-33-3
Več…

Tehniška matematika 1, Naloge in postopki reševanja
Tina Novak, Aljoša Peperko, Darja Rupnik Poklukar, Helena Zakrajšek, UL FS, 2015
ISBN 978-961-6980-01-2
Več…

Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav (1. del)
Janez Žerovnik, UL FS, 2012
ISBN 978-961-6536-58-5
Več…

Zbirka rešenih nalog iz tehniške matematike
Janez Žerovnik, Iztok Banič, Irena Hrastnik, Simon Špacepan, UL FS, 2011, 4. izd.
ISBN 978-961-6536-56-1
Več…

Tehniška matematika 2
Janez Žerovnik, UL FS, 2010
ISBN 978-961-6536-40-0
Več…

Matematika 2
Janez Žerovnik, UL FS, 2009, 1. izd.
ISBN 978-961-6536-25-7
Več…