Učni načrt

Obvestila

Trenutno ni novih obvestil.

Rezultati

Rezultati trenutno niso na voljo.

Literatura

Učbeniki

 • J. Žerovnik, Matematika 1, Univerza v Ljubljani, ponatis 2014.
 • A. Turnšek, Tehniška matematika, Fakulteta za strojništvo, 2006.
 • I. Vidav, Višja matematika I, DMFA, 1994.
 • R. Jamnik, Matematika, 6.natis, DMFA, 1994.
 • T. Klinc, Predavanja iz matematike, I. del, UL FS, 1997.
 • R. Courant, J. Fritz, Introduction to Calculus and Analysis, vol. 1, Springer, 2000.
 • J. Marsden, A. Weinstein, Calculus I, II, Springer, 1986.

Zbirke vaj

 • T. Novak, A. Peperko, D. Rupnik Poklukar, H. Zakrajšek, Matematika 1, Naloge in postopki reševanja, Fakulteta za strojništvo, druga dopolnjena izdaja, Ljubljana, 2015.
 • J Žerovnik, I. Banič, I. Hrastnik, S. Špacapan, Zbirka rešenih nalog iz tehniške matematike, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, 4. izdaja 2011.
 • P. Mizori-Oblak, Matematika za študente tehnike in naravoslovja, 1. del, Fakulteta za strojništvo, 2001.
 • B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete, Zagreb, 1995.

Zbirka izpitov

Štud. leto1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
2019/2020 6. 2. 2020 21. 2. 2020 28. 8. 2020
2018/2019 7. 2. 2019 22. 2. 2019 30. 8. 2019
2017/2018 26.1.2018 9.2.2018 15.6.2018 29.6.2018 7.9.2018
2016/2017 27.1.2017 10.2.2017 16.6.2017 30.6.2017 8.9.2017
2015/2016 29. 1. 2016 12. 2. 2016 17. 6. 2016 1. 7. 2016 9.9.2016
2014/2015 23. 1. 2015 6. 2. 2015 5. 6. 2015 19. 6. 2015 28. 8. 2015

Zbirka kolokvijev

Štud. leto1. kolokvij (A)1. kolokvij (B)2. kolokvij (A)2. kolokvij (B)
2019/2020 29. 11. 2019 29. 11. 2019 17. 1. 2020 17. 1. 2020
2018/2019 29. 11. 2018 29. 11. 2018 17. 1. 2019 17. 1. 2019
2017/2018 30. 11. 2017 30. 11. 2017 5. 1. 2018 5. 1. 2018
2016/2017 1. 12. 2016 1. 12. 2016 6.1.2017 6.1.2017
2015/2016 2. 12. 2015 2. 12. 2015 7. 1. 2016 7. 1. 2016
2014/2015 4. 12. 2014 4. 12. 2014 8. 1. 2015 8. 1. 2015